1. Ostutingimused
1) Ostutingimused kehtivad KRABA veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Expressline OÜ registrikood 11075633 (edaspidi KRABA veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad KRABA veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) KRABA veebipood jätab endale õiguse teha ostutingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kraba.ee.

2. Hinnainfo
1) Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
3) Kui tellimus on esitatud enne ostutingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja KRABA veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
4) KRABA veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kraba.ee.
5) Hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu. Hinnad ei sisalda transpordikulusid.

3. Tellimuse vormistamine
1) Toodete või teenuste tellimiseks tuleb Tarbijal lisada soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks tuleb Tarbijal täita nõutud andmeväljad ja valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Andmed tellimuse eest tasumiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega kuvatakse makseviisi valimisega samalt lehelt.
3) Kui tellitud tooteid või teenuseid ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tarbijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tellimuse eest tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
4) KRABA veebipoes vormistatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel kella 9–17. Kui tellimus vormistatakse reedel pärast kella 17, käsitletakse tellimust järgneval esmaspäeval. Tellimusi on õigus panna teele kuni 3 tööpäeva jooksul. 
5) Tellimust vormistades on võimalik kasutada kupongi. Igal kupongil on tähtedest või numbritest koosnev kood. Kupongi koodi saab sisestada ostukorvis "Kupongi kood" lahtrisse. Kupongi on võimalik saada läbi reklaamide või loosimiste.
6) Minimaalne tellimuse summa on 5€ (koos KM-ga).
7) Kui tootele on juurde märgitud "mix värvid", siis tähendab see, et toodet on saadaval erinevates värvides. Sellisel juhul palume lisada tellimust kinnitades kommentaari lahtrisse värvi eelistus. Kui soovitud värvi ei ole olemas, siis võtame kliendiga ühendust.

4. Müügilepingu jõustumine
1) Müügileping jõustub alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa laekumisest KRABA veebipoe arvelduskontole.
2) Müügilepinguga kohustub KRABA veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub KRABA veebipoele tasuma kauba eest esitatud arve ja võtma kauba vastu.
3) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib KRABA veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Tarbija poolt valitud ettevõtte logistikapartnerile.
2) KRABA veebipoes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest.
3) KRABA veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on ettevõtte logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida KRABA veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.
4) Erandlikel juhtumitel on KRABA veebipoel õigus kaup kohale toimetada kuni 14 kalendripäeva jooksul.

6. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus KRABA veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
2) Tagastamisele kuuluv ese peab olema pakendis ja sellel peab olema säilinud kaubanduslik välimus. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kui eset on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on KRABA veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähendamisele.
4) Kauba tagastamiseks tuleb esitada tagastamise avaldus sellel lehel hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6) KRABA veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.
7) Taganemisega kaasnevad kulud (nt postikulud) kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

8. Vääramatu jõud
1) KRABA veebipood ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida KRABA veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, tellimuse kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada ettevõtte logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) KRABA veebipoel on õigus kasutada Tarbija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka KRABA veebipoel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord
1) KRABA veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul KRABA veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel on kohustus Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad KRABA veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab KRABA veebipood.
5) KRABA veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile klienditugi@kraba.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda KRABA veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui KRABA veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, KRABA veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui KRABA veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus KRABA veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

12. Makseviisid
1) KRABA veebipoes on võimalik kasutada maksmiseks Eesti ja Soome pangalinke või maksta kaardiga.
2) Eesti pangalingi maksed ja kaardimaksed toimuvad läbi EveryPay. Soome pangalingi maksed toimuvad läbi Maksekeskuse.
3) Makse teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejatele EveryPayle või Maksekeskusele.
4) Makseid võetakse vastu eurodes.

13. Privaatsuspoliitika
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) KRABA veebipood on õigus kasutada Tarbija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka KRABA veebipoel ligipääs.
5) Expressline OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Expressline OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.